• drukuj
  • zakładka

Raport zrównoważonego rozwoju 2014

Luigi Lavazza S.p.A

Proces ciągłego doskonalenia

Ta pierwsza edycja Raportu Zrównoważonego Rozwoju ma służyć usystematyzowaniu działań podjętych przez firmę na rzecz odpowiedzialności i sprawozdawczości. Raport ten stanowi podstawowe narzędzie zarządzania i rozliczania działalności w dziedzinie zrównoważenia gospodarczego, środowiskowego i społecznego.


Nasza historia jest historią Rodziny i firmy. Typowo włoska historia, ale i wyjątkowa, gdyż zrodzona z wizji Luigi Lavazza: prekursora, który już 120 lat temu potrafił myśleć w kategoriach ciągłego doskonalenia i innowacji.

Istnieją zasady, do których musimy się stosować, ponieważ są ustanowione przez prawa oraz przepisy ustawowe i prawne. Normy, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw. Istnieją jednak także niepisane zasady, dyktowane przez naszą etykę, nasze wychowanie, naszą wrażliwość moralną i nasze człowieczeństwo, zasady, których przestrzeganie i stosowanie jest wynikiem wyboru, a nie obowiązkiem. Wizja, która była przekazywana przez cztery pokolenia Lavazza; zawsze w zgodzie z wielkimi zmianami historycznymi i gospodarczymi w odnośnych czasach. Wizja, którą pozwoliła nam przekształcić świadomość etyczną w strategię zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego i społecznego.

Włoska kreatywność od zawsze inspiruje nasze inwencje, ale aktualnie to świat determinuje innowację naszych horyzontów. Internacjonalizacja jest bowiem wyzwaniem, z którym mamy do czynienia i które będzie nas coraz bardziej angażować, aby móc kontynuować zapewnienie stabilności finansowej i perspektyw na przyszłość, stanowiących bardziej niż kiedykolwiek wstępny warunek dla każdego przedsięwzięcia.

Rok 2015 reprezentuje dla naszej firmy rok szczególny, pełen ważnych wydarzeń: obchody naszych pierwszych 120 lat działalności i udział w Expo 2015 w roli Oficjalnej Kawy Pawilonu Włoch.

Chwile te świadczą o tym, że wartości Rodziny i firmy są nadal żywotne i istotne. I przynoszą rezultaty oraz cele, którymi niniejszym Raportem Zrównoważonego Rozwoju pragniemy podzielić się z tymi wszystkimi osobami, które już stanowią część świata Lavazza, oraz z tymi, którzy się przybliżają, aby poznać nas lepiej.

Być może tylko dlatego, że spróbowali jedną z 17 miliardów filiżanek włoskiego espresso Lavazza pitych na całym świecie.


Alberto Lavazza

Prezes firmy Luigi Lavazza S.p.A.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014

Nasz proces zrównoważonego rozwoju jest oparty na strategicznym podejściu, potrafiącym stworzyć wartość i przewagę konkurencyjną. Wizja, którą Rodzina wyznaje od zawsze, gdyż odzwierciedla ona zasady przewodnie naszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasz proces zrównoważonego rozwoju jest oparty na strategicznym podejściu, potrafiącym stworzyć wartość i przewagę konkurencyjną. Wizja, którą Rodzina wyznaje od zawsze, gdyż odzwierciedla ona zasady przewodnie naszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

W firmie Lavazza zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wartością, która nie wynika po prostu z popytu rynkowego, lecz z konieczności tworzenia wspólnej wartości w całym łańcuchu produkcyjnym: bodziec niezbędny do ciągłego doskonalenia naszych działań.
Sformalizowanie tego naszego procesu w Raporcie było istotnym etapem dla przejrzystej sprawozdawczości w zakresie osiągnięć społecznych, środowiskowych i ekonomicznych firmy dla wszystkich naszych interesariuszy.
W ramach przedsiębiorstwa, dzięki podzielaniu wartości firmy przez wszystkie Dyrekcje, byliśmy w stanie przekazać tę wizję pracownikom.

A obecnie znaczenie zrównoważonego rozwoju jest postrzegane przekrojowo we wszystkich obszarach biznesowych. To bardzo ważny wynik, ponieważ tworząc idealny pomost pomiędzy właścicielami, kierownictwem i pracownikami buduje się firmę prawdziwie zrównoważoną.

Na zewnątrz podejście to wyraża się w naszej postawie wobec interesariuszy, wspólnie z którymi podzielamy nasze zasady etyczne w ramach kręgu sukcesu, który wytwarza większą wartość dla wszystkich. W rzeczywistości również z postrzegania wrodzonej skłonności Lavazza do działania godziwego i odpowiedzialnego wyrasta wartość przyznana marki.

Wyzwanie na rok 2015 stanowi jeszcze bardziej nasilona działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju jako bodźca innowacji. Kolejne dziesięć lat będzie bowiem kluczowe, ponieważ wzrost gospodarczy nie może nie być odpowiedzialny i zrównoważony. Nie tylko dla przedsiębiorstw, ale dla nas wszystkich.


Antonio Baravalle

Dyrektor generalny  Luigi Lavazza S.p.A.